Tietosuojaselosteet ja henkilötietojen käsittelyn asiakirjat

Kun henkilötietoja kertyy tietyn käyttötarkoituksen johdosta, syntyy niistä yhdessä rekisteri. Tietosuojaselosteissa kerrotaan asiakkaan oikeuksista ja siitä, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään. Tietosuojaselosteista ilmenee muun muassa:

  • kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä,
  • mitä henkilötietoja rekisterissä on,
  • mihin henkilötietoja käytetään,
  • minne henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan, sekä
  • tietojen suojauksen periaatteet.

Kukin toimiala vastaa omien tietosuojaselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Lisätietoja voi kysyä asiakirjoihin merkityiltä yhteyshenkilöiltä.

Asiakirjat toimialoittain:

Sosiaali- ja terveysosasto

Sosiaali- ja terveyspalveluiden potilas- ja asiakastietorekisteri

Sosiaali- ja terveyspalveluiden potilasarkisto

Suun terveydenhuollon kuvantamisohjelma

Sosiaalipalveluiden asiakastietorekisteri

Ikääntyneiden palveluiden ja vammaispalveluiden asiakastietorekisteri

Sosiaali- ja terveyspalveluiden veteraanirekisteri

Ruokapalvelut

Kuljetuspalvelu

 

Sivistysosasto

Henkilötietojen käsittely sivistysosastolla

 

Tekniikka- ja ympäristöosasto

Henkilötietojen käsittely tekniikka- ja ympäristöosastolla

Kameravalvonnan rekisterit

 

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

Mittaus- ja kiinteistöyksikkö

Sipoon kunnan karttapalvelu

Elinkeinoyksikkö ja uutiskirje yrityksille

 

Talous- ja hallintokeskus

Sidonnaisuusrekisteri

Hallintopalveluiden asianhallintajärjestelmä

Kuvaus- ja julkaisuluvat

Videopalvelut

Kuntarekry

Henkilöstöpalvelut

Talouspalvelut

Sipoo.fi-verkkopalvelu

Oma asiointi

 

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Voit tutustua Sipoon kunnan asiakirjajulkisuuskuvaukseen tästä linkistä.