Sibbo institutets närundervisning för vårterminen avbryts 11.1-31.1.2021

Sibbo kommun har beslutat fortsätta restriktionsåtgärderna för att förhindra spridningen av Covid-19 viruset. För Sibbo institutet betyder restriktionerna att grupphobbyer för vuxna avbryts under tiden 11.1-31.1.2021. Detta betyder att vårterminens undervisning skjuts upp med början den 1.2.2021, förutsatt att epidemisituationen så medger. I detta skede vet vi inte ifall vårterminen kan förlängas i april för samtliga kurser. Ifall din lärare vill ordna undervisningen i januari på distans kommer hen att vara i kontakt med sina studiegrupper. Såvida undervisningen har planerats att arrangeras som distansundervisning, ordnas undervisningen planenligt. Restriktionerna gäller inte hobbyverksamhet för barn under 15 år men då kommunens samtliga gymnastiksalar är stängda kan gymnastikgrupperna inleda undervisningen tidigast 1.2.2021.

 

Du hittar alla rekommendationer och begränsningar som i nuläget gäller i Sibbo kommun på kommunens webbsida. Du får även information om regionala och nationella rekommendationer och begräsningar på HUS webbplats, Statsrådets webbplats och på Regionförvaltningsverkets webbplats.

Senast uppdaterad 05.07.2022