Kommundirektören: ”Var försiktiga och använd ansiktsmasker”

-Sibbo ligger nära huvudstaden, och många Sibbobor sköter sina ärenden eller arbetar i huvudstadsregionen där coronavirussituationen är i en upptrappningsfas. Därför rekommenderas det mycket starkt att alla som besöker bibliotek, affärer, myndigheter, barer eller dylika offentliga lokaler inomhus använder ansiktsmasker. Jag uppmanar alla att vara försiktiga, använda ansiktsmasker och följa rekommendationerna. Vi ska tillsammans se till att så få Sibbobor som möjligt insjuknar i viruset, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Institutet för hälsa och välfärd har publicerat en video som visar hur man använder ansiktsmask på rätt sätt. Du hittar videoanvisningen här.

Ansiktsmask rekommenderas inte ännu i läroanstalter i Sibbo

Efter en lugn period har det igen konstaterats enskilda laboratoriebekräftade fall av coronaviruset i Sibbo. Största delen av de bekräftade 84 coronafallen i Sibbo konstaterades under våren. För tillfället verkar coronavirussituationen i Sibbo ännu inte vara i en upptrappningsfas. Således rekommenderar Sibbo kommun inte ännu att ansiktsmasker används i Sibboläroanstalter på andra stadiet.

Ladda ner Coronablinkern

Sibbo kommun rekommenderar också att man laddar ner smarttelefonapplikationen Coronablinkern. Du kan ladda ner Coronablinkern till din mobiltelefon på webbplatsen koronavilkku.fi/sv/.

Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan kan du meddela detta anonymt med appen.

Senast uppdaterad 05.07.2022