Kervo-Sibbo Idrottshallar Ab gör en enorm idrottsinvestering – Tekova Oy valdes som entreprenör för idrottshallarna 

Kervo-Sibbo Idrottshallar Ab:s styrelseordförande Teppo Verronen är nöjd med att den länge inväntade investeringen kan äntligen inledas. I och med upphandlingsbeslutet förbättras motionsförhållandena i kommunerna avsevärt.

 ”Samarbetet med Sibbo kommun, Kervo stad och lokala föreningar har fungerat bra, och under samarbetet har vi tillsammans funderat på lösningar till de utmaningar som har dykt upp. Utan samarbetet skulle denna investering inte ha varit möjlig”, konstaterar Verronen.

Av entreprenadanbuden valdes det helhetsekonomiskt fördelaktigaste alternativet 

Inom tidsfristen lämnades in sex anbud, varav styrelsen valde det alternativ som var helhetsekonomiskt mest fördelaktigt enligt anbudsförfrågan, det vill säga Tekova Oy:s anbud på 16 358 200 euro. Till investeringens kostnader tilläggs också kostnader för konstgräsets beläggning, 194 000 euro, som konkurrensutsattes separat. Extra kostnader orsakas också av anslutningsavgifter, utrustning för passerkontroll samt andra möbler och redskap i hallarna.

Idrottshallarnas totala kostnader uppskattas uppgå till 17 900 000 euro. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat projektet ett statsunderstöd på en miljon euro, och ett villkor för beviljandet är att byggandet inleds senast i september 2024. 

Genom att slå samman våra styrkor åstadkommer vi större och bättre projekt 

Stadsstyrelsen i Kervo och kommunstyrelsen i Sibbo beslutade att grunda aktiebolaget Kervo-Sibbo Idrottshallar Ab (Kerava-Sipoo Liikuntahallit Oy) år 2021. Ägandet av bolagets aktier och ansvaren fördelas i regel i proportion till kommunernas invånarantal. Kervo äger 63 procent och Sibbo 37 procent.  Bolagets avsikt är att låta bygga, äga, förvalta och underhålla ett hallkomplex, som består av en allaktivitetshall, fotbollshall samt sociala utrymmen som betjänar dessa.  Hallarna är främst avsedda att användas för idrottsträningar, -tävlingar och -turneringar samt för att ordna idrottsevenemang. 

Hallkomplexet omfattar en fotbollsplan av full längd samt en varm friidrotts- och inomhusspelshall med en 200 meters oval löparbana, prestationsplatser för friidrott samt spelplaner och andra träningsområden. Dessutom omfattar projektet serviceutrymmen som betjänar båda hallar och som innefattar bland annat omklädningsrum, reception och tekniska lokaler. 

Målet är att hallarna tas i bruk år 2026 

Byggnadsentreprenaden för hallarna konkurrensutsattes ursprungligen år 2023. Vid sitt möte 17.10.2023 beslutade styrelsen för Kervo-Sibbo Idrottshallar Ab dock enhälligt att avbryta upphandlingsförfarandet för byggentreprenaden av fotbolls- och allaktivitetshallen. Orsaken till avbrytandet var att entreprenadanbuden överskred riktpriset. 

Efter det ändrades den helhet som skulle konkurrensutsättas lite och storleken minskades från den ursprungliga. I konkurrensutsättningen som ordnades efter ändringarna mottogs anbud i enlighet med riktpriset. Avsikten är att hallarna är i bruk 1.1.2026.  

Senast uppdaterad 18.06.2024