De första gatu- och parkplanerna för Nickby gårds centrum är klara – områdets planerare är anträffbara på Festsalen i Nickby 19.6 kl. 17-18.30

Tekniska utskottet ska vid sitt möte på tisdagen den 18.6 behandla framställningen av de första gatu- och parkplanerna för Nickby gårds centrum. Till den första helheten hör planerna för Nickby gårdsvägen, Norrskogsvägen, Klockarvägen, Norrskvären och Kvarnränneparken.

Planerna kommer enligt förslaget att vara framlagda 20.6–14.8.2024, och då är det möjligt att ge anmärkningar. Det finns möjlighet att bekanta sig med planerna i Festsalen i Nickby (Gamla vattentornsbacken 1) på onsdagen den 19 juni kl. 17–18.30. Områdets planerare samt experter inom sektorn för samhälle och miljö är på plats och presenterar planerna och svarar på frågor. Välkomna!

Sibbos kommunfullmäktige har 8.6.2023 godkänt detaljplanen för Nickby gårds centrum (NG8). Detaljplanen har ännu inte vunnit laga kraft eftersom behandlingen av de inlämnade besvären pågår. Planeringen av områdets infrastruktur, såsom gator, fortsätter dock redan under tiden som besvären behandlas.

Senast uppdaterad 14.06.2024