Coronaviruspandemin påverkar möjligheterna att hyra ut kommunens lokaler

Sibbo kommun äger cirka hundra fastigheter, som i första hand är avsedda för kommunens egna tjänster och verksamheter såsom skolor, daghem och bibliotek. I kommunens fastigheter finns det dessutom några lokaler som hyrs ut till utomstående aktörer. Vid uthyrningen av kommunens lokaler följs alltid en enhetlig praxis. Lokalerna bjuds ut både till företag som tidigare tidigare sökt lokaler men ännu inte hittat några samt till nya sökande via ett offentligt ansökningsförfarande. Information om de lediga lokalerna publiceras på kommunens webbplats där alla intresserade kan bekanta sig med dem. Kommunen hyr också direkt ut lokaler till sina samarbetspartner såsom HUS, yrkesläroanstalter och Sibboföreningar.

Till följd av pandemin som orsakats av coronaviruset har antalet lokaler som kan hyras ut blivit allt fler. Detta beror på att företagarnas kundströmmar har minskat under pandemin. Bland annat restaurangverksamheten i Söderkulla gård och Servicehuset Elsie har upphört. Kommunen letar också efter en långvarig hyresgäst till kaféet i Nickby social- och hälsostation trots att företagarriskerna under pandemin är betydande. Även kommunens sysselsättningsenhet Vägskälet har tillsvidare stängt sitt kafé i huvudbiblioteket i Nickby. En av orsakerna var den rådande pandemisituationen.

Sibbo kommuns näringschef Elina Duréault berättar att det är mycket svårt att bedriva en lönsam affärsverksamhet inom kafé- och restaurangbranschen under den rådande pandemin. Om pandemisituationen ändrar kan vi också bli tvungna att precisera ansökningskriterierna för uthyrningen med kort varsel och i undantagsfall inleda ansökningsprocessen på nytt.

Kommunens Lokalitetsförvaltning och Näringsenhet letar för närvarande intensivt efter företagare till de lokaler som är och blir lediga. Lokalerna hyrs ut till de företagare som är mest lämpliga ur kommuninvånarnas synvinkel. Då till exempel ansökningsprocessen för att hitta en lämplig företagare till kafét i Nickby social- och hälsostation inleddes på nytt, lämnades det in fyra mycket lovade ansökningar. Målet är att kaféverksamheten kan återupptas under våren 2021 med hjälp av en ny företagare.

Mer information:
Henna Martikainen
Sibbo kommun / Lokalitetsförvaltningen
Telefon 050 383 0793
henna.martikainen@sibbo.fi

Elina Duréault
Sibbo kommun / Näringsenheten
Telefon 040 191 4465
elina.dureault@sibbo.fi

Senast uppdaterad 05.07.2022