Information om offentligt kungörelse, jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande av planer för hantering av översvämningsrisker för åren 2022–2027

 

Jord- och skogsbruksministeriet har 16.12.2021 godkänt planerna för hanteringen av översvämningsriskerna i avrinningsområdet i Vanda å för åren 2022–2027. Hanteringsplanerna har gjorts upp för avrinnings- eller kustområden med betydande översvämningsrisk och baserar sig på lagen (620/2010) och förordningen (659/2010) om hantering av översvämningsrisker.

Framläggande till påseende

Denna kungörelse och handlingarna som kungörs är framlagda till påseende på närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats på adressen www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (Tavastland) under tidsperioden 21.12.2021–27.1.2022.

Alla av jord- och skogsbruksministeriet godkända hanteringsplanerna för översvämningsrisker har publicerats på adressen: www.vesi.fi/trh

Ytterligare information

Mer information lämnas av Merja Suomalainen, tfn 0295 025 161, e-post merja.suomalainen(a)ely-keskus.fi, Milla Torkkel, tfn 0295 025 225, e-post milla.torkkel(a)ely-keskus.fi och Elina Mäkäläinen, tfn 0295 025 158, e-post elina.makalainen@ely-keskus.fi vid NTM-centralen i Tavastland.

Senast uppdaterad 20.12.2021