Tieto julkisesta kuulutuksesta, maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosiksi 2022-2027

 

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 16.12.2021 Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman vuosiksi 2022−2027. Tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- tai rannikkoalueille perustuu lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta.

Nähtävillä pito

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (Häme).

Kaikki maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät tulvariskien hallintasuunnitelmat on julkaistu osoitteessa: www.vesi.fi/trh.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat yksikön päällikkö Merja Suomalainen puh. 0295 025 161 , s-posti merja.suomalainen(a)ely-keskus.fi sekä vesitalousasiantuntija Milla Torkkel puh. 0295 025 225, s-posti milla.torkkel(a)ely-keskus.fi ja vesitalousasiantuntija Elina Mäkäläinen 0295 025 158, s-posti elina.makalainen(a)ely-keskus.fi Hämeen ELY-keskuksesta.

Viimeksi muokattu 20.12.2021