Anhängig hos tillstånd för byggande i glesbygden – enheten

Följande ansökningar om tillstånd för byggande i glesbygden är anhängiga:

Ansökan om planeringsbehov, Gamla Borgå vägen, Sibbo, byggande av egnahemshus, 220 m²-vy, 2 våningar ovh ekomomibyggnad 80 m² till 3000 m² outbruten del av fastigheten, fastighetsbeteckning 753-409-5-57.
Handläggare Lotta Pelto-Timperi.

Grannarna har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Av anmärkningen ska framgå fastighetsbeteckningen för den fastighet som anmärkningen gäller samt vem som framfört anmärkningen, dvs. namn och kontaktuppgifter jämte fastighetsbeteckningen för den fastighet som ägs eller förvaltas av den som framfört anmärkningen.

Mer information fås av personen som handlägger ansökan i fråga, fornamn.efternamn@sibbo.fi
Lotta Pelto-Timperi, 040 623 6075, telefontid mån., ons., fre. kl. 10.00–11.00.

Skriftliga anmärkningar ska riktas till tillstånd för byggande i glesbygden enheten och skickas senast 5.6.2024 klockan 16:00 till adressen registrering@sibbo.fi eller Sibbo kommun, Tillstånd för byggande i glesbygden, PB 7 (Klockarbackavägen 2), 04131 SIBBO.

Tillstånd för byggande i glesbygden
Sibbo den 22.5.2024

 

Senast uppdaterad 21.05.2024