Vireillä haja-asutusalueen rakentamisen luvat -yksikössä

Seuraavat haja-asutusalueen rakentamisen lupahakemukset ovat vireillä:

Suunnittelutarvehakemus, Vanha Porvoontie, Sipoo, omakotitalon 220 k-m², 2-krs ja talousrakennuksen 80 m²rakentaminen, 3000 m²määräalalle kiinteistöstä, kiinteistötunnus 753-409-5-57.
Käsittelijä Lotta Pelto-Timperi.

Naapureille varataan mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksesta. Muistutuksesta tulee ilmetä muistutuksen kohteena olevan kiinteistön kiinteistötunnus, tekijän nimi, yhteystiedot ja muistutuksen tekijän omistaman tai hallitseman kiinteistön kiinteistötunnus.

Lisätietoja antaa hakemuksen käsittelijä etunimi.sukunimi@sipoo.fi
Lotta Pelto-Timperi, 040 623 6075, puhelinajat ma, ke, pe klo 10.00–11.00.

Kirjalliset haja-asutusalueen rakentamisen luvat yksikölle osoitettavat muistutukset tulee toimittaa viimeistään 5.6.2023 klo 16:00 osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi tai Sipoon kunta, Haja-asutusalueen rakentamisen luvat, PL 7 (Lukkarinmäentie 2), 04131 SIPOO.

Haja-asutusalueen rakentamisen luvat
Sipoossa 22.5.2024

 

Viimeksi muokattu 21.05.2024