N 49 Kvarter 1015 (f.d. busstationen), 1008 och 1006

Detaljplaneändring

Detaljplanens ändringsområde ligger i det sydvästra hörnet av korsningen mellan Stora Byvägen och Mixvägen samt på östra sidan av Stora Byvägen på båda sidorna av Vinkelgränd i centrum av Nickby. Ändringsområdet omfattar ca 1,7 ha. Målsättningen med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av bostadsbyggnader på den före detta busstationens område. Samtidigt granskas markanvändningen i grannkvarteren och skyddsbeteckningarna för värdefulla byggnader.

Bild: Harris Kjisik arkitektbyrå