Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplaner som trätt i kraft är planer som kommunstyrelsen eller -fullmäktige har godkänt och som har vunnit laga kraft.

På sidan Karttjänst för planläggningen finns gällande delgeneral-, detalj- och stranddetaljplaner. När du klickar planområdet på kartan, öppnas det ett fönster, där du får tilläggsinfo och kan öppna den gällande planen.

Nickby

Tallmo

Söderkulla

Övriga områden