Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplaner som trätt i kraft är planer som kommunstyrelsen eller -fullmäktige har godkänt och som har vunnit laga kraft.

På webbsidan Sibbo karttjänst ser du de gällande delgeneralplanerna, detaljplanerna och stranddetaljplanerna. När du klickar på planområdet på kartan, öppnas ett infofönster och du får info om planen..

Barn leker på gården på Trä-Tallmo

Nickby

Tallmo

Söderkulla

Övriga områden