N 49 Kortteli 1015 (ent. linja-autoasema), 1008 ja 1006

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Nikkilän keskustassa, Ison Kylätien ja Mixintien risteyksen lounaisnurkassa sekä Ison Kylätien itäpuolella Kulmakujan molemmin puolin. Muutosalueen pinta-ala on noin 1,7 ha. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa asuinrakennuksien rakentamista Nikkilän entisen linja-autoaseman alueelle. Samalla tarkistetaan naapurikorttelien maankäyttöä ja arvokkaiden rakennusten suojelumerkintöjä.