N 46 Domino-kvarteret

Ändring av detaljplan

Syftet med planarbetet är att göra det möjligt att förnya och kompletteringsbygga kvarteret så att det motsvarar dagens behov. Området omfattar kvarter 1002 i den gällande detaljplanen samt del av kvarteren 1001 och 1004. Området gränsar i norr till Jussasvägen, i öster till Borgnäsvägen och i väster till Stora byvägen.

Det område som ska planläggas omfattar ca 1,6 hektar.