N 46 Domino-kortteli

Asemakaavan muutos

Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa korttelin uudistaminen ja täydennysrakentaminen nykyisiä tarpeita vastaavaksi.
Alue käsittää voimassa olevan asemakaavan mukaisen korttelin 1002, sekä osan kortteleista 1001 ja 1004. Alue rajautuu pohjoisessa Jussaksentiehen, idässä Pornaistentiehen ja lännessä Isoon Kylätiehen.

Kaavoitettava alue on suuruudeltaan noin 1,6 hehtaaria.