Skotransport och laddning av resekort för läsåret 2022–2023

 

Skoltransportsbesluten finns i Wilma.

Vårdnadshavaren eller eleven själv laddar sitt resekort vid Sibbo kommuns kundtjänst SibboInfo endera i Nickby eller i Söderkulla. Vårdnadshavaren eller eleven kan ladda resekortet från och med juli. Kontrollera skilt vår kundtjänsts öppettider på webbsidan https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/sibboinfo/  eller ring kundtjänsten 09 2353 6000.

När du laddar resekortet behöver du elevens resekort. Nya transportelever får sitt resekort från kommunens kundservice. Ifall eleven behöver ett nytt resekort, bör hens socialskyddssignum visas upp med t.ex. Fpa-kortet

Elever som går ut grundskolans nionde klass får behålla sina resekort. Resekortet kan i fortsättningen laddas på egen bekostnad antingen i HRT:s kundservicepunkter eller i SibboInfo.

Nya skoltransportberättigade elever får sina resekort vid SibboInfo.

Om kortet har försvunnit, blivit stulet eller gått sönder, fås ett nytt kort vid SibboInfo. Det nya kortet kostar för eleven 5€. Ifall kortet måste förnyas fler gånger, tilläggs även en serviceavgift om 6€. Avgiften bestäms på basis av HRT:s allmänna tariff.

 

Mer information om skoltransporten i Sibbo: https://www.sipoo.fi/sv/tjanst/skoltransport/

Senast uppdaterad 02.08.2022