Uppbådskungörelse 2024 – Försvarsmakten, Nylands regionalbyrå

Med stöd av Värnpliktslagen (1438/2007) och Statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007) ordnas uppbåd för år 2006 födda och för övriga nedan nämnda värnpliktiga inom Nylands regionalbyrås område år 2024 i följande ordning:

Kungörelse (pdf)

Kontaktuppgifter, närmare information och ansökningsblanketter: www.forsvarsmakten.fi / uudenmaanaluetoimisto@mil.fi

 

Senast uppdaterad 09.04.2024