Vattentjänster i glesbygden

I glesbygden bygger fastigheternas vattentjänster och behandling av avloppsvatten huvudsakligen på fastigheternas egna lösningar. Om det inte går att ansluta sig till det allmänna vattenledningsnätet kan fastigheter som ligger nära varandra bilda ett gemensamt vattenandelslag. Medlemmarna i andelslaget delar på ansvaret och kostnaderna.

Om fastigheten använder brunnsvatten kan man kontrollera vattnets kvalitet och att det är säkert att använda genom en laboratorieundersökning.

Behandlingen av avloppsvatten ska följa bestämmelserna i lagen om vattentjänster och miljölagen. Fastigheten kan ha en egen avloppsbrunn som töms regelbundet eller vid behov. Fastigheten kan också ha ett eget system för behandling av avloppsvatten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I glesbygden bygger fastigheternas vattentjänster och behandling av avloppsvatten huvudsakligen på fastigheternas egna lösningar. Om det inte går att ansluta sig till det allmänna vattenledningsnätet kan fastigheter som ligger nära varandra bilda ett gemensamt vattenandelslag. Medlemmarna i andelslaget delar på ansvaret och kostnaderna.

Om fastigheten använder brunnsvatten är det möjligt att säkerställa vattnets kvalitet och säkerhet genom en laboratorieundersökning. Kommunens miljömyndigheter ger rådgivning om detta.

Behandlingen av avloppsvatten ska följa bestämmelserna i lagen om vattentjänster och miljölagen. Fastigheten kan ha en egen avloppsbrunn som töms regelbundet eller vid behov. Fastigheten kan också ha ett eget system för behandling av avloppsvatten. Kommunens miljömyndigheter ger information om alternativ för behandling av hushålls- och avloppsvatten.

Miljöskyddslag https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20140527

E-tjänst