Infotextmeddelanden till Sibbo Vattens kunder

Du kan beställa infotextmeddelanden som Sibbo Vatten skickar till sina kunder genom att logga in till varningstjänsten UMS. UMS-tjänsten används för att informera kunderna om avbrott i vattendistributionen. Kunder vars uppgifter finns i systemet och vars telefonabonnemang är registrerat på avbrottsområdet får ett textmeddelande när ett avbrott inträffar.

Den webbaserade varningstjänsten UMS används för att skicka samhällsviktig information och varna invånare om kritiska händelser så som gasläckor, skogsbränder eller översvämningar. Tjänsten kan även användas för att skicka viktiga meddelanden när det till exempel förekommer störningar och förändringar i ström- eller vattendistributionen.

Tjänsten används av polisen och räddningsmyndigheter, kommuner och deras underleverantörer samt av aktörer inom el-, vatten- och avfallshanteringstjänsterna.

Gör så här

I UMS-portalen kan du kontrollera vilka uppgifter om dig eller om ditt företag har lagrats i tjänsten. I portalen kan du också ändra dina uppgifter eller ta tjänsten ur bruk.

När du loggar in i tjänsten:

  • skriv ditt nummer i fältet för telefonnummer
  • lämna e-postfältet tomt
  • kryssa för punkten ”Personlig”
  • Tryck sedan på ”Skicka PIN kod”

Om en liten stund får du ett meddelande till din telefon. Meddelandet består av en pinkod. Mata in pinkoden på inloggningssidan. Nu kan du uppdatera dina uppgifter.

För vem och på vilka villkor

Kontaktinformation till invånare och företag som används vid utskick hämtas ur offentliga register med tillstånd av systemanvändare och myndigheter. Om du inte fick ett meddelande kan orsaken vara att du har en hemlig adress, alternativt ett hemligt telefonnummer. Kom också ihåg att företagsabonnemang oftast är listade under företagets adress, inte under den egentliga användarens adress. Om företagets adress inte är inom det drabbade området får du inget meddelande.