Infotextmeddelanden till Sibbo Vattens kunder

Infotextmeddelandena begränsas enligt störningsområdet. Meddelandena skickas automatiskt till alla invånare som har ett offentligt telefonnummer registrerat på en adress i störningsområdet.

Gör så här

Sibbo Vattens infotextmeddelanden ska beställas separat ifall

  • din adress är sekretessbelagd eller ditt telefonnummer är sekretessbelagt
  • ditt telefonnummer är registrerat på adressen till ditt företag eller din arbetsplats
  • du vill få meddelanden om t.ex. en fritidsbostad.

Du kan beställa Sibbo Vattens infotextmeddelanden genom att logga in till tjänsten för textmeddelanden. Klicka på ”Sibbo Vatten: Information sms-prenumeration” till höger på den här sidan.