Befrielse från en del av avloppsvattenavgiften

I enlighet med § 18 2 mom. i lagen om vattentjänster (119/01) är det möjligt att man överväger att minska avloppsvattenavgiften t.ex. på grund av ett vattenläckage.

Befrielsen från betalning kan omfatta högst 50 % av avloppsvattenavgiften. Läckagevatten faktureras alltid till dess fulla värde.

Gör så här

  • man kan söka befrielse om mängden läckagevatten överskrider 20 m3
  • ansökan om befrielse görs med ett fritt formulerat skriftligt meddelande
  • ansökan om befrielse ska lämnas in senast 2 månader efter händelsen, äldre ansökan behandlas inte
  • ansökan om befrielse skickas elektroniskt till adressen vattenverket@sibbo.fi

För vem och på vilka villkor

En befrielse från betalning kan beviljas om:

  • det är fråga om ett vattenläckage som inte gick att upptäcka i tid, vilket har orsakat skada
  • befrielse beviljas inte om skadan orsakats t.ex. när man använt vatten för att vattna växter, fylla en simbassäng, tvätta bilar eller dylikt
  • läckagevattnen har inte letts in i avlopp och en representant av Sibbo Vatten har varit på plats och konstaterat saken

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning