Ägarbyte av vattenanslutningen eller ny hyresgäst

När fastigheten byter ägare, bör den nuvarande ägaren göra en skriftlig anmälan om överlåtelse till vattenverket. Fastighetens säljare meddelar vattenmätarställningen skriftligt på överlåtelsedagen samt postningsadressen för sändning av slutfakturan.

Om fastigheten har flera ägare ska de alla skriva under avtalet eller ge en fullmakt för ärendet. Om fastighetsägaren är ett företag ska man till avtalet bifoga ett utdrag ur handelsregistret av vilket det framgår vem som har underteckningsrätt.

Hyrestagarens vattenavgifter:

Fastighetens avtal för vattentjänster ingås alltid med fastighetens ägare och det kan inte överlåtas till någon annan. Fastighetsägaren är i sista hand ansvarig för att avtalsvillkoren uppföljs.

Ifall man ändå vill att fastighetens fakturor skickas på hyresgästens namn, bör fastighetens ägare meddela vattenverket skriftligt hyresgästens namn, inflyttningsdatum samt vattenmätarställningen på inflyttningsdagen.

Anmälan görs skriftligt av fastighetens ägare genom Mina tjänster servicen som ni hittar på sibbo.fi nätsidan (krävs identifiering). Välj ”Sibbo Vatten” och ”Anmälan om byte av hyresgäst” (endast fastighetens ägare kan göra detta).

Gör så här

Vi rekommenderar att försäljaren och den nya ägaren tillsammans läser av vattenmätaren och meddelar vattentjänstverket om mätvärdet. Mätvärdet används för att fastställa beloppet på försäljarens slutfaktura. Mätvärdet används även för att fastställa den nya ägarens faktureringsperiod och första mätvärde.

Den nya ägaren ska också skicka vattentjänstverket en kopia av köpebrevet eller lagfarten, varefter vattentjänstverket skickar ägaren ett anslutnings- och bruksavtal för underskrift antingen per post eller elektroniskt. Den nya ägaren skriver under avtalet.

I mina tjänster servicen finns det skilda blanketter för gamla ägaren och nya ägaren. Gamla ägaren fyller i blanketten som finns under ”Sibbo Vatten” och välj ” Faktureringsinformation för slutfakturan”. Nya ägaren fyller i blanketten som finns under ”Sibbo Vatten” och välj ”Anmälan om ägarbyte av fastighet till Sibbo Vatten”.

Ägarbytet av vattenanslutningen kan vi behandla då vi har fått all information av gamla ägaren och nya ägaren.

E-tjänst