Välfärdsplan – Sibbo kommuns tjänster för barn och unga

Social- och hälsovårdstjänsterna främjar barnens, de ungas och familjernas hälsa och välbefinnande.

Välfärdsområdet tar ansvaret för att ordna och producera social- och hälsovården på primär- och specialiserad nivå och räddningsväsendet från och med 1.1.2023.

Här hittar du länkar till Sibbo kommuns tjänster för barn och unga.