Hobbyverksamhet i skolorna

Obs! Hobbyverksamheten fortsätter i Sibbo. Vi strävar till en coronasäker verksamhet  och uppdaterar denna sida då vi får mer information.

På den här sidan kan du bekanta dig med de gratis hobbyaktiviteter som ordnas i Sibbo grundskolor. Hobari-aktiviteter startade under vårterminen 2021 i alla 15 skolor i Sibbo. Hobbyer hålls huvudsakligen en gång i veckan på eftermiddagen och hobbygrupper fortsätter under vårterminen. En del av hobbyerna utförs under kortare perioder och erbjudandet uppdateras också under våren, så kolla på sidan.

Hobari-verksamheten är öppen och gratis för alla barn i grundskolan och hobbyer erbjuds inom olika områden från idrott till konst och från matlagning till kodning.

Mer information om Hobari:

Koordinator för kultur- och fritidstjänster Elina Halla
Idrottskoordinator Maria Sundman

E-post fornamn.efternamn@sibbo.fi