Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.

Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar

Familjerådgivningen

Familjerådgivningens tjänster finns till för barn och unga i Sibbo i åldern 0−17 år och för deras familjer. Till familjerådgivningen kan man vända sig om man är orolig för sitt barns utveckling. Familjerådgivningen hjälper också om man har problem med uppfostran, växelverkan eller föräldraskap eller om familjens situation på annat sätt är belastad.

Familjerådgivningen kan hjälpa till exempel om:

  • du som förälder är orolig för ditt barns beteende

  • utveckling, känsloliv

  • humör eller sociala färdigheter

  • det förekommer konflikter inom familjen eller er livssituation av någon annan orsak är svår

  • du funderar på frågor kring föräldraskap och uppfostran och det känns som att de egna resurserna inte räcker till

Arbetet på familjerådgivningen kan bestå av rådgivning, kartläggning av barnets och familjens situation, mer omfattande undersökningar eller en planerad vårdperiod. Tillsammans med dig diskuterar vi dins familjs situation och vilkens sorts stöd eller vård ni behöver. Kontakten utgår alltid från er familjs behov.

På familjerådgivningen arbetar två psykologer och en socialarbetare. Vi samarbetar även med läkare.

Familjerådgivningens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria och man behöver inte ha en remiss för att ta kontakt.

Gör så här

Ring Telefonrådgivningen eller fyll i kontaktformuläret.

Vi ringer upp dig inom en vecka.