Familjerådgivningen

Familjerådgivningens tjänster finns till för barn och unga i Sibbo i åldern 0−17 år och för deras familjer. Till familjerådgivningen kan man vända sig om man är orolig för sitt barns utveckling. Familjerådgivningen hjälper också om man har problem med uppfostran, växelverkan eller föräldraskap eller om familjens situation på annat sätt är belastad.

Familjerådgivningen kan hjälpa till exempel om:

  • du som förälder är orolig för ditt barns beteende
  • utveckling, känsloliv
  • humör eller sociala färdigheter
  • det förekommer konflikter inom familjen eller er livssituation av någon annan orsak är svår
  • du funderar på frågor kring föräldraskap och uppfostran och det känns som att de egna resurserna inte räcker till

Arbetet på familjerådgivningen kan bestå av rådgivning, kartläggning av barnets och familjens situation, mer omfattande undersökningar eller en planerad vårdperiod. Tillsammans med dig diskuterar vi dins familjs situation och vilkens sorts stöd eller vård ni behöver. Kontakten utgår alltid från er familjs behov.

På familjerådgivningen arbetar två psykologer och en socialarbetare. Vi samarbetar även med läkare. Familjerådgivningens tjänster är konfidentiella och avgiftsfria och man behöver inte ha en remiss för att ta kontakt.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Gör så här

Du kan kontakta familjerådgivningen via telefon eller genom att fylla i en blankett i Mina tjänster. Välj "Hälsovårdstjänster" och därifrån "Kontakt blankett för familjerådgivning eller familjearbete".

Vi ansvarar dig inom en vecka.

Bakgrundsinformation och lagstiftning


E-tjänst