Sipoon opisto

Sipoon suomalainen kansalaisopisto ja Sibbo svenska medborgarinstitut perustettiin 1968 ja yhdistettiin 1.8.1999 kaksikieliseksi opistoksi. Sipoon opistoksi nimi muutettiin 2018. Opistoa ylläpitää Sipoon kunta. Opetusta valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus tapahtuu joko suomen- tai ruotsin kielellä, tai kurssit ovat kaksikielisiä. Kurssit ovat avoimia kaikille koulutustaustasta riippumatta. Opistossa voit lisätä tietojasi ja taitojasi, kouluttaa itseäsi ja rikastuttaa vapaa-aikaasi. Sipoon opisto on osa kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut –yksikköä.

Opiston tavoitteena on olla alueen opistojen halutuin. Vahvuuksiamme ovat kaksikielisyys, joustavuus ja tekemisen tahto. Tuemme yksilöiden kehittymistä ja kykyä toimia erilaisissa yhteisöissä kannustaen elinikäiseen oppimiseen.