Hälsovårdstjänster för skolelever och studerande

Elev- och studerande hälsovårdstjänster består av skol- och studerandehälsovårdens tjänster samt psykolog- och kuratorstjänster.

Elevhälsotjänster finns i förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen, yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen.

Östra Nylands välfärdsområde svarar för elevhälsotjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls på samma verksamhetsställen som förut.

Servicerådgivning för hela välfärdsområdet betjänar på numret 019 5600 111.