Hälsovårdstjänster för skolelever och studerande

Elev- och studerande hälsovårdstjänster består av skol- och studerandehälsovårdens tjänster samt psykolog- och kuratorstjänster.

Elevvården finns i förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen, yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen.

Vid akuta hälsoproblem, kontakta Nickby social- och hälsostation på numret 019 5600 600.