Hälsovårdstjänster för skolelever och studerande

Elev- och studerande hälsovårdstjänster består av skol- och studerandehälsovårdens tjänster samt psykolog- och kuratorstjänster.

Elevvården finns i förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen, yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen.

Skolhälsovårdens tjänster under höstterminen 2022

Vi informerar närmare om hälsogranskningar via Wilma. Varje skola har utsetts en egen hälsovårdare som fungerar som kontaktperson. Du hittar personens namn i Wilma. Om ditt ärende inte är brådskande kan du skicka ett meddelande till hälsovårdaren via Wilma. Meddelanden besvaras inom rimlig tid.

Vid akuta hälsoproblem, kontakta Nickby social- och hälsostation på numret 09 2353 6001