Mun- och tandvård

  • En bra mun- och tandhälsa har stor betydelse för välmående och det allmänna hälsotillståndet. En god egenvård och sunda levnadsvanor utgör grunden för god mun- och tandhälsa. Dålig munhälsa ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar så som ateroskleros samt hjärt- och hjärninfarkter. Det är viktigt med regelbundna mun- och tandkontroller.

Mun- och tandvården i Sibbo hälsocentral erbjuds i två verksamhetsställen: Nickby och Söderkulla.

Du kan boka tid (Tidsbeställning till mun- och tandvården ) under telefontiden mån-fre kl. 08:00-15:00. Munhäslovården använder ett återuppringnigningssystem.

Mun- och tandvårdens verksamhetsställens kundtjänst är öppen tisdag-fredag enligt följande:

Nickby kl. 8.00-11.15 och 12.30-15.00

Söderkulla kl. 8.00-11.45 och 13.00-15.00

Personalen inom mun- och tandvården

  • Vid munhälsovården arbetar tandläkare-tandskötare par
  • Till vår hälsovårdscentral kommer konsulterande specialtandläkare i ortodonti och kirurgi. De har också mottagning. Det behövs en remiss från tandläkaren för att få vård av specialtandläkare.
  • Munhygienisterna är professionella munhälsovårdare. Munhygienisternas uppgift är att följa med och förebygga munnens hälsotillstånd. De vägleder och ger råd vid befrämjande av god munhälsa och förebygger sjukdomar samt sköter munsjukdomar i ett tidigt skede och vid rehabilitering, tillsammans med tandläkaren.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Hymy ja hampaita

Gör så här

Åt vuxna fastställs en individuell vårdplan i samband med munhälsogranskningen. Beställ en tid för mun- och tandvård genom att ringa den centrerade tidsbeställningen. Om munhälsovården är speciellt viktig på grund av allmänsjukdom, bör detta nämnas vid tidsbeställningen.

1-, 3- och 5-åringar får en kallelse till munhälsogranskning.

Elever i årskurserna 1, 5 och 8 får en kallelse till tandgranskning. Under mellanåren och efter årskurs 8 reserverar du själv tid enligt den individuella vårdplanen som gjordes vid senaste munhälsogranskning.

Vänligen kom också ihåg att avboka din tid om du är förhindrad att komma till mottagningen.

För vem och på vilka villkor

Tillgången till munhälsovård grundar sig på behovet av vård.

Kommunen ordnar undersökningar och vård inom mun- och tandvården för sina invånare enligt vårdgaranti. Brådskande vård ges oberoende av patientens hemkommun.

Mun- och tandvård är en del av skol- och studerandehälsovården. Även tandreglering ingår i den mun- och tandvård som erbjuds som en del av skol- och studerandehälsovården.

Genomsnittliga väntetiden till munhälsovården (T3):

År 2021

Mars 87 dagar

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Kommunen erbjuder under 18-åringar avgiftsfri mun- och tandvård. För en icke-avbokad mottagningstid tas ut en avgift av patienter som fyllt 15 år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Mun- och tandvårdstjänsterna omfattar främjande av munhälsan och hälsoundersökningar samt undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar. Mun- och tandvården samarbetar med den övriga hälso- och sjukvården och socialvården.

Folkhälsolag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1972/19720066