När du behöver en tid till läkar- eller skötarmottagningen, kontakta hälsocentralen. En skötare bedömer hur brådskande ditt vårdbehov är och ger hälsorådgivning. Vid behov får du en mottagningstid till läkare, skötare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. I brådskande fall får du en tid samma dag, i mindre brådskande fall får du en tid så fort som möjligt inom tre månader.

På läkarmottagningen undersöks och behandlas dina symptom och sjukdomar. På skötarmottagningen får du bland annat hälsorådgivning, sårvård, stygnborttagning och vaccinationer.

Hälsocentralen erbjuder primärvårdstjänster. Hälsocentralen är den primära vårdenheten och därifrån kan patienten vid behov remitteras till fortsatta undersökningar och vård.

På Nickby social- och hälsostation har patienterna alla vardagar tillgång till brådskande och icke-brådskande mottagning. Där erbjuds också HUS röntgen- och laboratorietjänster

Gör så här

Tid till hälsocentralens mottagningar ska i första hand beställas per telefon vardagar klockan 8–15. Du kan också beställa tid genom att besöka Nickby social- och hälsostation.

För vem och på vilka villkor

Läkar- och skötarmottagningarna är avsedda för invånarna i Sibbo. För att patienten ska ha tillgång till vård ska vårdbehovet konstateras av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Bakgrundsinformation och lagstiftning

På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning.

Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. Under tjänstetid ska patienterna dagtid kunna få kontakt med hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäran om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken ofta samma dag.

Behovet av vård kan bedömas preliminärt redan per telefon, men bedömningen ska göras senast inom tre vardagar från att patienten tog kontakt. Behövlig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst tre månader.

Hälso- och sjukvårdslag

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326