Läkar- och skötarmottagning

När du behöver en tid till läkar- eller skötarmottagningen, kontakta hälsostationen. En skötare bedömer hur brådskande ditt vårdbehov är och ger hälsorådgivning. Vid behov får du en mottagningstid till läkare, skötare eller annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. I brådskande fall får du en tid samma dag, i icke brådskande fall får du en tid så fort som möjligt inom tre månader. En del av läkarnas och skötarnas mottagningar kan skötas som distansmottagning, om du så önskar och om ärendet lämpar sig för att skötas på distans.

På läkar- och skötarmottagningen undersöks, bedöms och behandlas hälsa och sjukdomar i samförstånd med dej.

Hälsostationen erbjuder primärvårdstjänster. Hälsostationen är den primära vårdenheten för dej och därifrån kan du vid behov remitteras till fortsatta undersökningar och vård.

På Nickby social- och hälsostation har patienterna alla vardagar tillgång till brådskande och icke-brådskande mottagning. På stationen erbjuds också HUS röntgen- och laboratorietjänster.

Gör så här

Tid till hälsostationens mottagning ska i första hand beställas per telefon vardagar klockan 9–15, i akuta och brådskande ärenden mån-tors kl. 8-17 och fre 8-16. Du kan också beställa tid genom att besöka Nickby social- och hälsostations patientbyrå kl. 8-12.

För vem och på vilka villkor

Läkar- och skötarmottagningarna är avsedda för invånarna i Sibbo samt för personer som flyttat sitt vårdansvar till Sibbo. För att ha tillgång till vård ska vårdbehovet konstateras av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Genomsnittliga väntetiden till läkare (T3):

År 2021

Mars 50 dagar

Genomsnittliga väntetiden till sjukskötare (T3):

År 2021

Mars 11 dagar

Maksullisuuden tiedot

Chargeable

Ett läkarbesök på hälsostationen kostar 20,60€/besök för 18 år fyllda. Avgiften uppbärs endast för tre besök per år. Dessutom är vissa läkarintyg avgiftsbelagda.

Sjukvårdsbesök hos sjukskötare eller hälsovårdare 11,40€/besök. Avgiften uppbärs för högst 45 besök per år.

Avgift för läkartider som inte använts och inte avbokats 50,80€ (gäller ej barn under 15 år)

Bakgrundsinformation och lagstiftning

På skötarens mottagning erbjuds till exempel hälsorådgivning, sårbehandling, borttagning av stygn och vaccinationer. Vid behov hänvisar skötaren patienten till läkarens mottagning.

Icke brådskande vård ska ges inom den utsatta tiden. Under tjänstetid ska patienterna dagtid kunna få kontakt med hälsocentralen omedelbart antingen per telefon eller genom att själv uppsöka hälsocentralen. Begäran om att bli uppringd besvaras utan dröjsmål, i praktiken ofta samma dag.

Behovet av vård kan bedömas preliminärt redan per telefon, men bedömningen ska göras senast inom tre vardagar från att patienten tog kontakt. Behövlig vård ska ordnas inom en skälig tid, vilket innebär högst tre månader.

Hälso- och sjukvårdslag https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326

Länkar