Socialservice för barnfamiljer

Vardagen i en barnfamilj kan kännas belastande. Utmaningarna kan förekomma till exempel i form av en familjemedlems sjukdom, utmattning eller skilsmässa, det kan finnas problem i föräldrarnas parförhållande eller i barnfostran eller familjen kan stå inför någon annan situation som belastar vardagen.

Socialservice för barnfamiljer är en tjänst riktad till barnfamiljer som bor i Sibbo. Den har som mål att stödja barnens uppväxt och utveckling och hjälpa familjerna att klara sig självständigt när livssituationen är krävande. Socialservice för barnfamiljer består till exempel av socialarbete, socialhandledning, hemservice för barnfamiljer, familjearbete, stödrelationsverksamhet (stödfamilj eller stödperson), familjerådgivning, familjerättsliga tjänster samt förebyggande och kompletterande utkomststöd för barnfamiljer.

Tveka inte att ta kontakt om det känns att du inte längre klarar dig på egen hand! Vi kartlägger situationen och väljer tillsammans med dig serviceformerna som bäst hjälper din familj eller ditt barn.