Skolornas klubbverksamhet

Foto: Suvi Suovaara

Skolans klubbverksamhet är betydelsefull för eleverna. Den lär eleverna att vara aktiva deltagare och stöder deras sociala tillväxt. Klubbverksamheten förstärker elevernas självkänsla och stöder utvecklingen av en egen identitet samt elevernas olika talanger, vilket ger eleverna motivation för skolarbetet och höjer trivseln i skolan. Att få uppleva känslan av att lyckas och misslyckas i en trygg miljö berikar barns och ungas uppväxt och utvecklar deras självbild.

Skolans klubbverksamhet genomförs med hjälp av Utbildningsstyrelsens finansiering. Målet är att ordna kortvariga klubbar (ca 3–6 gånger) för elever i olika åldrar. Klubbarna hålls av lärarna, och temat för klubben bestäms utifrån elevernas och lärarnas önskemål.

Mer information om klubbverksamheten fås av skolorna.

Hobbyverksamhet i skolorna

På den här sidan kan du bekanta dig med gratis hobbyaktiviteter som ordnas i Sibbo grundskolor. Hobari-aktiviteter startade under vårterminen 2021 i alla 15 skolor i Sibbo. Hobbyer hålls huvudsakligen en gång i veckan på eftermiddagen och hobbygrupper fortsätter under vårterminen. En del av hobbyerna utförs under kortare perioder och erbjudandet uppdateras också under våren, så kolla med jämna mellanrum kursutbudet om du inte direkt hittar något för dig.

Hobari-verksamheten är öppen och gratis för alla barn i grundskolan och hobbyer erbjuds inom olika områden från idrott till konst och från matlagning till kodning.

Mer information om Hobari:

Koordinator för kultur- och fritidstjänster  Elina Halla
Idrottskoordinator Maria Sundman
E-post fornamn.efternamn@sibbo.fi

Serviceställen