Koulujen kerhotoiminta

Kuva: Suvi Suovaara

Koulun kerhotoiminta on oppilaille merkityksellistä. Se ohjaa oppilaita osallisuuteen ja tukee sosiaalista kasvua ja yhteisöllisyyttä. Kerhotoiminta vahvistaa oppilaiden itsetuntoa sekä tukee identiteetin muodostumista ja oppilaiden erilaisia lahjakkuuksia. Tämä motivoi oppilaita koulutyössä ja lisää osaltaan kouluviihtyvyyttä. Onnistumiset ja epäonnistumiset turvallisessa ilmapiirissä rikastuttavat lapsen ja nuoren kasvua ja kehittävät minäkuvaa.

Koulun kerhotoimintaa toteutetaan Opetushallitukselta saadun rahoituksen avulla. Kerhoja pyritään järjestämään eri-ikäisille oppilaille opettajien pitäminä 3–6 kerran ns. lyhytkerhoina. Kerhojen teemat päätetään oppilaiden ja opettajien toiveiden mukaan.

Lisätietoja kunkin koulun kerhotarjonnasta saa kouluilta.

Hobari – Harrastustoiminta kouluissa

Sipoo on mukana opetusministeriön järjestämässä harrastustoiminnan Suomen mallin pilottivaiheessa. Sipoon malli on nimeltään Hobari. Toiminta käynnistyi kokeilumuotoisena kevätlukukaudella 2021 kaikissa Sipoon 15 koulussa. Harrastukset järjestetään pääasiassa kerran viikossa iltapäivisin ja harrastusryhmät jatkuvat koko lukukauden.

Hobari-toiminta on avointa ja maksutonta kaikille peruskouluikäisille ja harrastuksia tarjotaan monipuolisesti liikunnasta taiteisiin ja kokkauksesta koodaukseen.

Lisätietoja Hobarista:

Kultturi- ja vapaa-aikakoordinaattori Elina Halla
Liikuntakoordinaattori Maria Sundman
Sähköposti etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Palvelupaikat