BA 2 Bastukärr II

Detaljplan

På området Bastukärr II planeras en utvidgning av logistikområdet i Bastukärr samt en vägförbindelse till Jokivarsivägen.

Vad händer nu

Beredningsskedet

Planutkastet var framlagt i enlighet med 62 § i markanvändnings- och bygglagen 13.9 – 12.10.2012.

Kungörelse 12.9.2012 (pdf)

Plankarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor:
Program för deltagande och bedömning (pdf)
Plankarta, beteckningar och bestämmelser (pdf)
Promemoria från myndighetssamrådet (pdf)

En utställning om planprojektet ordnades ti 18.9.2012 kl 14-19 i FBK-huset Talmukka, Tallmobågen 50, Sibbo.

Tidigare behandlingsskeden

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 15.12.2011.

En öppen workshop ordnades 4.1.2012 kl. 17–19 på FBK-huset Talmukka(adress Tallmobågen 50). Under workshopen presenterades utgångspunkterna för planeringen och målen för områdets planering diskuterades i grupp.

Tillfällets promemoria
Grupparbete 1 Karta
Grupparbete 3 Karta

Program för deltagande och bedömning, uppdaterat 12.6.2012 (pdf)
Kungörelse 15.12.2011 (pdf)

Kontaktperson

Planläggningschef Eric Roselius
tfn. 040 153 1037

e-postadress: fornamn.efternamn@sibbo.fi