BA 2 Bastukärr II työpaikka-alue

Asemakaava

Bastukärr II:n alueelle suunnitellaan Bastukärrin logistiikka-alueen laajennus sekä tieyhteys Jokivarrentielle.

Tässä ollaan nyt

Valmisteluvaihe

Kaavaluonnos oli nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti 13.9 – 12.10.2012.

Kuulutus 12.9.2012 (pdf)

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kaavakartta, merkinnät ja määräykset (pdf)
Viranomaisneuvottelun muistio (pdf) 

Kaavahankkeesta järjestettiin näyttely 18.9.2012 klo 14 – 19 VPK:n talossa Talmukassa, Talmankaari 50, Sipoo.

Aiemmat käsittelyvaiheet

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 15.12.2011.

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestettiin avoin työpaja 4.1.2012 klo 17–19 VPK:n talossa Talmukassa (os. Talmankaari 50). Työpajassa esiteltiin suunnittelun lähtökohtia ja keskusteltiin ryhmissä alueesta ja suunnittelun tavoitteista.

Asukastilaisuuden muistio (pdf)
Ryhmätyö 1 Kartta (pdf)
Ryhmätyö 3 Kartta (pdf)

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma päivitetty 12.6.2012 (pdf)
Kuulutus 15.12.2011 (pdf)

Yhteyshenkilö

Kaavoituspäällikkö Eric Roselius
puh. 040 153 1037

sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi