Offentlig delgivning: Underrättelsen enligt 2 kap. 5 a § i vattenlagen gäller placering av en ledningpå ett samfällt vattenområde med ett icke konstituerat delägarlag

Senast uppdaterad 28.06.2024