Meddelande om kungörelse – Beslut om tillfällig verksamhet som orsakar buller eller skakning i enlighet med 122 § i miljöskyddslagen, Sibbo Motorklubb rf

Meddelande om kungörelse

Sibbo Motorklubb rf gjorde 31.5.2024 en anmälan till NTM-centralen i Nyland om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar i enlighet med 118 § i miljöskyddslagen.

NTM-centralen i Nyland har den 2.7.2024 med anledning av anmälan meddelat ett beslut. Ärendets diarienummer är UUDELY/10253/2024.

Beslutet till Sibbo Motorklubb rf gäller EM/FM-enduromotorcykeltävlingen som ordnas 16.8.–18.8.2024 i Sibbo kommun och Borgå stad.

Kungörelsen och beslutet till påseende

NTM-centralen i Nyland har gett kännedom om beslutet ovan genom en offentlig kungörelse. Kungörelsen och beslutet hålls offentligt tillgängliga under perioden 3.7.2024–9.8.2024 på NTM-centralens webbplats på www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa.

Länken till kungörelsen

Kungörelse 3.7.2024–9.8.2024, Sibbo Motorklubb rf, EM/FM-enduromotorcykeltävlingen 16.8.–18.8.2024, Sibbo och Borgå (pdf)

Länken till beslutet

Beslut (på finska), Sibbo Motorklubb rf, EM/FM-enduromotorcykeltävlingen 16.8.–18.8.2024, Sibbo och Borgå (pdf)

 

Meddelande om kungörelse (pdf)

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I NYLAND

 

Senast uppdaterad 03.07.2024