Perusopetus

Sipoossa oppija, aktiivisuus, osallisuus ja elinikäisen oppimisen ilo ovat kaiken toiminnan keskiössä. Keskitymme hyvään ja löydämme sen kaikista ja kaikesta. Toimimme kekseliäästi, avoimesti ja palvelualttiisti suhteessa ihmisiin, asioihin sekä uusiin toimintatapoihin ja oppimisympäristöihin. Sipoossa arvostamme moninaisuutta, kulttuurista osaamista ja monikielisyyttä.

Perusopetusta annetaan vuosiluokilla 1–9. Sipoon kunnassa on vuosiluokkien 1–6 peruskouluja, ruotsinkielinen yläkoulu vuosiluokille 7–9 sekä suomenkieliset yhtenäiskoulut Söderkullassa ja Nikkilässä.