Perusopetus

Perusopetusta annetaan vuosiluokilla 1–9. Sipoon kunnassa on vuosiluokkien 1–6 peruskouluja, ruotsinkielinen yläkoulu vuosiluokille 7–9 sekä suomenkieliset yhtenäiskoulut Söderkullassa ja Nikkilässä.

Kouluun ilmoittautuminen (kaikki vuosiluokat)

Kaikki koulun ensimmäiselle vuosiluokalle ilmoittautuvat saavat Wilman kautta ohjeet ilmoittautumista varten. Mikäli huoltajalla ei ole Sipoon Wilma-tunnuksia, lapsi tulee ilmoittaa kouluun sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Kaikkien kouluunilmoittautumisikäisten lasten huoltajien tulee ilmoittaa​, missä koulussa lapsi aloittaa koulunkäynnin, riippumatta siitä​, onko aloituspaikka Sipoon ​kunnassa vai muussa kunnassa.

​Jos perhe muuttaa Sipooseen juuri ennen lapsen koulun aloitusta tai kesken perusopetuksen, huoltajan tulee ilmoittaa perusopetusikäinen lapsi kouluun sähköisellä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy kunnan kotisivuilta. Mikäli lapsi jatkaa koulunkäyntiä toisella paikkakunnalla, tul​ee myös tästä ilmoittaa Sipoon kunnan koulutoimeen. Jokaisella Sipoossa asuvalla peruskouluikäisellä lapsella on oikeus oppilaspaikkaan omasta lähikoulusta​an. Lähikoulu määräytyy oppilaan kotiosoitteen perusteella. Sipoon oppilaaksiottoalueet ovat merkittyinä karttapalveluun, josta voitte tarkistaa lapsen tulevan lähikoulun. ​Nikkilässä on käytössä yhteinen oppilaaksiottoalue, jonka avulla huolehditaan siitä, että oppilaat jakautuvat tasaisesti kouluihin. Kartan tiedot ovat suuntaa antavia, joten lopullinen päätös lähikoulupaikasta tehdään koulutoimessa.

Toimi näin

  1. Ilmoita lapsesi kouluun sähköisellä lomakkeella (Perusopetukseen ilmoittautuminen). Täytä lomakkeeseen pyydettävät tiedot. Mikäli lähikoulu on tiedossa, valitse koulun nimi ja luokka-aste, jolle oppilas on tulossa. Voit tarkistaa lapsen tulevan lähikoulun Karttapalvelusta (Oppilaaksiottoalueet).
  2. Kun lomake on vastaanotettu Koulutoimessa, huoltajalle luodaan tunnukset Wilmaan ja koulusihteeri ilmoittaa tunnukset huoltajalle.
  3. Wilma-tunnukset saatuaan, huoltaja voi halutessaan myös ilmoittaa lapsen aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan (lomake on auki Wilmassa läpi vuoden)
  4. Huoltaja voi olla yhteydessä lapsen tulevaan kouluun sopiakseen mahdollisista koulun aloittamiseen liittyvistä asioista.
  5. Varsinainen lähikoulupäätös tehdään sen jälkeen, kun kotiosoite Sipoossa on rekisteröity Väestörekisteriin.
  6. Lähikoulupäätös annetaan huoltajalle tiedoksi Wilmassa. Päätös näkyy Wilmassa kohdassa ”Hakemukset ja Päätökset”.