Perusopetus

Perusopetusta annetaan vuosiluokilla 1–9. Sipoon kunnassa on vuosiluokkien 1–6 peruskouluja, ruotsinkielinen ja suomenkielinen ylä-koulu luokille 7–9 sekä yksi yhtenäiskoulu, jossa on vuosiluokat 1–9.

Kaikki kouluun ilmoittautuvat saavat Wilman kautta ohjeet ilmoittautumista varten. Mikäli teillä ei ole Sipoon Wilma-tunnuksia tai teillä on Wilman käyttäjätunnuksien kanssa ongelmia, voitte olla yhteydessä Sipoon kunnan koulutustoimeen.

Jos lapsi ei ole ollut kirjoilla Sipoossa, mutta haluaa aloittaa koulun, tulee huoltajan ilmoittaa lapsi kouluun ilmoittautumislomakkeella. Sähköisiä lomakkeita voi käyttää myös, jos ilmoittautumiskirjettä ei tule tai Wilma-tunnukset puuttuvat.