Perusopetus

Perusopetusta annetaan vuosiluokilla 1–9. Sipoon kunnassa on vuosiluokkien 1–6 peruskouluja, ruotsinkielinen yläkoulu vuosiluokille 7–9 sekä suomenkieliset yhtenäiskoulut Söderkullassa ja Nikkilässä.