Kontaktuppgifter till utbildningssektorn

Kontaktuppgifter till utbildningssektorn i Sibbo kommun

E-postadresser
fornamn.efternamn@sibbo.fi

Vid ärenden och frågor som gäller eleven, skolan eller anmälan till skolan kontakta assistent för ledningen Mikaela Hutukka tfn. 040 191 4293

Skolskjutsarnas servicenummer är öppet under telefontiden vardagar kl. 12:00–13:00, tfn. 09 2353 6018. Du kan också lämna ett meddelande via Mina tjänster.

Om du har problem med Wilma användarkoderna, kontakta wilma.helpdesk@sipoo.fi

Skolornas kontaktuppgifter finns på skolornas egna webbsidor www.sipoo.fi/sv/tjanst/skolor/