Riktlinjer och handböcker

Bild: Suvi Suovaara

Handlingsplan

Sibbo kommuns handlingsplan och handböcker styr delvis skolornas verksamhet. Med hjälp av tydliga instruktioner gör vi arbete som genomförs i skolorna målinriktat, av hög kvalitet och utvecklingsintriktat.

Riktlinjer och handböcker

På den här sidan kan du hitta riktlinjer och handböcker som har med skolans verksamhet att göra. Instruktioner som skolan följer i ingripandet av skolfrånvaro, olyckor och andra situationer finns här. I en del av riktlinjerna har även hemmets aktiva roll i t.ex. förebyggandet av skolfrånvaro beskrivits.