Skolmaten och matsedeln

Bild: Suvi Suovaara

Elever och studerande är berättigade till en avgiftsfri skolmåltid som kommunen erbjuder på skoldagar.

I skollunchen ingår:

• Huvudrätt

• Varm sidorätt (potatis, pasta, ris, pärlgryn av korn)

• Bröd: knäckebröd, mjukt fullkornsbröd

• Bredbart pålägg: vegetabiliskt fett

• Sallad eller grönsak/rotsak (rårivet eller i portionsbit), oljebaserad salladsdressing

• Dryck: mjölk, surmjölk eller vatten.

Skolornas matsedlar publiceras för tre veckor åt gången i Sibbos eMeny. Du kan öppna menyn från länken "Matsedel".

Allergier och andra sjukdomar, etiska val och religionernas särdrag beaktas i måltiderna. Vegetarisk mat serveras som andra alternativ alla dagar i skolorna samt en gång i veckan på huvudmatsedeln till alla.

Smakråd

Vi har växelvis i våra skolor så kallade smakråd där eleverna får föra fram sina egna önskemål angående maten och provsmaka rätterna när det gäller att välja nya produkter till matsedeln.

Gör så här

SPECIALKOST I SKOL- OCH ELEVMÅLTIDER

Specialkost ordnas i skolor och läroanstalter i Sibbo kommun av hälsoskäl med en blankett som underskrivits av hälsovårdare eller läkare. Läkarintyget och blanketten Anmälan om specialkost som fylls i enligt intyget lämnas in till skolhälsovårdaren som förmedlar specialkostblanketten vidare till tillredningsköket. Blanketten förutsätts inte till laktosfattig kost. Vårdnadshavaren meddelar även klassläraren om specialkosten, så att eleven kan vid behov instrueras under måltiden och så att det är möjligt att beställa lämplig matsäck med på utflykt.

Vegetariansk och vegansk kost samt kost av religiösa skäl anmäls med blanketten Anmälan om köttfri/vegetariansk/vegansk kost. Vårdnadshavaren undertecknar den blanketten. Lunchalternativet till en elev med köttfri kost eller fiskallergi är dagens vegetariska lunchalternativ. Vegetarisk mat serveras dagligen i alla skolor i Sibbo kommun. Råvaror till specialkost anskaffas av avtalsleverantörer via vår upphandlingskanal.

Intyget ska förnyas en gång om året eller när specialkosten ändras, förutom s.k. långvariga/livslånga begränsningar såsom celiaki samt kost utan fisk och nötter. När eleven byter skola ska läraren meddela om det till den egna skolans kök. När eleven övergår från lågstadiet till högstadiet ska blanketten alltid fyllas i på nytt om eleven övergår till ett högstadium i Sibbo kommun. Vanligtvis lättar matallergier med åldern och matbegränsningarna upphävs enligt anvisning av läkare, hälsovårdare eller näringsterapeut. Det räcker inte att eleven meddelar om upphävningen av en matbegränsning. Det krävs alltid ett meddelande som underskrivits av hälsovårdaren eller vårdnadshavaren.

Om en elev med specialkost är frånvarande från skolan (sjuk eller på semester) minst fem (5) dagar, ska vårdnadshavaren meddela tillredningsköket i Lukkarin koulu om frånvaron för att undvika matsvinn, antingen med textmeddelande tfn 050 346 0880 eller per e-post erityisruokavaliot.ruokapalvelut (at) sibbo.fi. Tillredningsköket kontaktar vårdnadshavaren om specialkostportionen inte har ätits på två veckor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Både barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet på deltid och och de som deltar på heltid har rätt till en måltid och mellanmål som föräldrarna betalar för i månadsavgiften för vården. Eleverna i förskolan och i den grundläggande undervisningen har rätt till en gratis skolmåltid som kommunen står för på skoldagarna. Gymnasieelever och studerande inom grundläggande yrkesutbildning har rätt till en måltid åtminstone de dagar då undervisningen ges i skolan.

I måltiderna på förskolan och i skolan beaktas barnens, elevernas och de studerandes allergier och sjukdomar, etiska val och religiösa särdrag.

Lag om grundläggande utbildning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628

Länkar