Wilma - Kommunikationen mellan hem och skola

Foto: Suvi Suovaara

Wilma är kommunens officiella informationskanal mellan hemmet och skolan. Ni loggar in till Wilma på adressen https://sipoo.inschool.fi eller med Wilma-applikationen.

Bildningsväsendets förvaltning informerar alltid med notiser på anslagstavlan i Wilma. Undantag utgör information om en enskild elev som skickas som intern post via Wilma.

Skolorna informerar vårdnadshavarna både med notiser på anslagstavlan och med intern post via Wilma. Skolorna upprätthåller inga andra informationskanaler, t.ex. WhatsApp-grupper eller e-postlistor.

Vårdnadshavarna ska följa med och utreda bl.a. barnets frånvaro, kommunicera med lärarna, läsa notiser och intern post samt ta del av beslut som gäller barnet via Wilma. I synnerhet under coronaepidemin är det viktigt att vårdnadshavarna följer med anslagstavlan dagligen.

Beslut angående eleven delges via Wilma. De finns under fliken Ansökningar och beslut.

Följande beslut delges via Wilma:

  • beslut om skolskjuts
  • beslut om morgon- och eftermiddagsverksamhet
  • beslut om särskilt stöd
  • beslut om elevupptagning
  • beslut om närskola och beslut om sekundär skola
  • beslut om särskilda undervisningsarrangemang
  • beslut om ledighet som överstiger tre dagar
  • beslut om flexibel grundläggande utbildning

Obs! Det är inte möjligt att utarbeta ansökningar och läsa beslut i Wilma-applikationen.

Gör så här

Du loggar in till Wilma på adressen https://sipoo.inschool.fi eller med Wilma-applikationen.

Om du saknar användarkoder till Wilma eller om du har problem med koderna, kontakta wilma.helpdesk@sipoo.fi.

Du hittar instruktioner om hur du använder Wilma-koder och Wilma i länken "Wilma-instruktioner". Om du behöver mer detaljerad information eller vägledning, kontakta skolan eller dagis direkt.

Vid ärenden och frågor som gäller eleven, skolan eller anmälan till skolan kontakta assistent för ledningen.

E-tjänst