Undervisning i ordkonst

Sydkustens ordkonstskola erbjuder grundläggande konstundervisning i ordkonst i Sibbo. Undervisningen sker på svenska. I ordkonstskolans verkstäder kan deltagarna använda sin egen fantasi och uttrycka sig själva med hjälp av ord och berättelser. Ordkonst betyder att vi skriver, berättar, leker med ord och arbetar med olika konststilar.

Gör så här

För ytterligare information, vänligen kontakta Sydkustens ordkonstskola.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande konstundervisningen är huvudsakligen avsedd för barn och ungdomar. Undervisningen är målinriktad och går från en nivå till en annan och anordnas vid konstskolor och medborgarinstitut.

I den grundläggande konstundervisningen lär sig studeranden färdigheter att uttrycka sig själv med hjälp av konst och kan söka sig till yrkesutbildning eller utbildning på högre stadiet inom konst.

Undervisningen kan anordnas av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och statens läroanstalter. Undervisningen grundar sig på nio grunder för läroplanen för den nationella fördjupade och allmänna lärokursen i konstundervisning.

Lag om grundläggande konstundervisning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980633