Kompletterande småbarnspedagogik för barn i förskoleåldern

Förskoleundervisning ges på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Morgonen före förskolan och eftermiddagen efter förskolan är kompletterande småbarnspedagogik.

I Sibbo arrangeras förskola både i skolorna och i daghemmen. Efter förskoleundervisningen hämtas barnen antingen hem, flyttar de sig till den kompletterande småbarnspedagogikens utrymmen eller ledsagas de till daghemmet.

Förskola på svenska i norra Sibbo

 • Kyrkoby skola
 • Södra Paipis skola
 • Nickby barnträdgård (privat)

Förskola på svenska i södra Sibbo

 • Söderkulla skola
 • Gumbostrands skola
 • Salpar skola
 • Boxby skola
 • Musikdaghemmet Poco (privat)

Förskola på finska i norra Sibbo

 • Jokipuiston esiopetus (Villa Solåker)
 • Leppätien esiopetus (språkbad)
 • Nickby Hjärta
 • Talman koulu
 • Lehmuslinnan päiväkoti (privat)

Förskola på finska i södra Sibbo

 • Metsärinteen koulu (språkbad)
 • Sipoonlahden koulu (lärbyarna E och F)
 • Musiikkipäiväkoti Poco (privat)

Gör så här

Anmälan till förskolan och skolan görs alltid i början av året. För alla barn som är skrivna i Sibbo, reserveras en förskoleplats i förskolan närmast hemmet. Barnets vårdnadshavare får hem informationen i ett brev med anvisning om hur man ska gå till väga för att acceptera förskoleplatsen. Vårdnadshavarna bekräftar barnets förskoleplats elektroniskt.

I samband med anmälan till förskolan är det möjligt att ansöka om en plats i den kompletterande småbarnspedagogiken.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förskoleundervisning ges på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Om barnet deltar i förskoleundervisning på daghemmet, utgör eftermiddagen efter undervisningen normal daghemsverksamhet. Efter förskoleundervisningen på ett lågstadium hämtas barnen eller ledsagas till daghemmet eller t.ex. till klubbar.

Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Lag om småbarnspedagogik https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180540

Serviceställen