Kompletterande småbarnspedagogik för barn i förskoleåldern

Förskoleundervisning ges på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Morgonen före förskolan och eftermiddagen efter förskolan är kompletterande småbarnspedagogik.

I Sibbo arrangeras förskola både i skolorna och i daghemmen. Efter förskoleundervisningen avhämtas barnen eller forstätter kompletterande småbarnspedagogik i sin egen grupp.

Förskola på svenska i norra Sibbo

 • Kyrkoby skola
 • Södra Paipis skola
 • Nickby barnträdgård (privat)

Förskola på svenska i södra Sibbo

 • Söderkulla skola
 • Gumbostrands skola
 • Salpar skola
 • Boxby skola
 • Musikdaghemmet Poco (privat)

Förskola på finska i norra Sibbo

 • Jokipuiston esiopetus (Villa Solåker)
 • Leppätien esiopetus (språkbad)
 • Nickby Hjärta
 • Talman koulu
 • Lehmuslinnan päiväkoti (privat)

Förskola på finska i södra Sibbo

 • Metsärinteen koulu (språkbad)
 • Sipoonlahden koulu (lärbyarna E och F)
 • Musiikkipäiväkoti Poco (privat)

Gör så här

Familjerna informeras om anmälan till förskolan och skolan.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förskoleundervisning ges fyra timmar om dagen på förmiddagarna. Om barnet deltar i förskoleundervisningen på daghemmet består eftermiddagen efter undervisningen av normal daghemsverksamhet. Efter förskoleundervisning som ordnas i en lågstadieskola får barnen antingen åka hem eller tillsammans med följeslagare till ett daghem eller till exempel till någon klubb.

Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen, eller i verksamhet som uppnår dess mål, under läsåret före läroplikten börjar.

Lag om småbarnspedagogik https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180540