Dansundervisning

Keravan tanssiopisto erbjuder barn och unga i Sibbo grundläggande konstutbildning i dans. I utbudet finns barndans för 1–4-åringar med förälder, barndans för 4–6-åringar samt balett, jazzdans, showdans och nutidsjazz för barn och unga i skolåldern. Det erbjuds även danstimmar för vuxna. Den grundläggande utbildningen framskrider stegvis under ledning av en professionell lärare.

Gör så här

För ytterligare information om konstutbildning i dans och om grundläggande konstutbildning i dans, vänligen kontakta Keravan tanssiopisto.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande konstundervisningen är huvudsakligen avsedd för barn och ungdomar. Undervisningen är målinriktad och går från en nivå till en annan och anordnas vid konstskolor och medborgarinstitut.

I den grundläggande konstundervisningen lär sig studeranden färdigheter att uttrycka sig själv med hjälp av konst och kan söka sig till yrkesutbildning eller utbildning på högre stadiet inom konst.

Undervisningen kan anordnas av kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser och statens läroanstalter. Undervisningen grundar sig på nio grunder för läroplanen för den nationella fördjupade och allmänna lärokursen i konstundervisning.

Lag om grundläggande konstundervisning http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980633