Kyrkoby skola

Kyrkoby skola sijaitsee lähellä Sipoon keskustaa. Koulun 1.–6. vuosiluokan oppilaat on jaettu kahdeksaan perusryhmään. Opetuskielemme on ruotsi. Koulussa on myös kaksi luokkaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Esikoulu toimii samoissa tiloissa koulun kanssa (paviljonki), joten yhteistyö on saumatonta. Koulu tekee yhteistyötä myös Nickby barnträdgård -lastentarhan kanssa.

Koulu haluaa antaa oppilaille hyvät perustiedot, -edellytykset ja työskentelytaidot jatkooppimista varten. Koulun ympäristö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet liikuntaan ja luonnossa opiskeluun.

Kaikissa Sipoon kunnan kouluissa käytetään monipuolisia työskentelytapoja ja opetusvälineistöä. Koulussa lasta kannustetaan ilmaisemaan itseänsä positiivisella tavalla ja ottamaan vastuuta niin itsestään kuin ympäristöstäänkin. Koulut osallistuvat sekä kotimaisiin että ulkomaisiin kehityshankkeisiin. Kunnan kaikissa kouluissa arvostetaan työrauhaa, innovatiivisuutta, hiljaisuutta ja turvallisuutta sekä luontoystävällisyyttä. Yhdessä lasten ja koko muun henkilökunnan kanssa toimimme joka päivä näiden arvojen hyväksi. Koulussa on käytössä kiusaamista vastustava KivaKoulu-toimenpideohjelma.

Yhteystiedot

Sähköposti

etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Puhelin

Stefan Villanen, rehtori

+358 504116241

Käyntitiedot

Iso Kylätie 3, 04130 Sipoo