S20 Söderkullan kartanon asuinalue

Asemakaava

Asemakaavan tarkoitus on luoda edellytykset pientalovaltaisen asuinalueen rakentamiselle. Alue sijaitsee virkistyksen kannalta erinomaisella paikalla Sipoonjoen ja Söderkullan pohjoisosien ulkoilumaastojen välissä. Alue tukeutuu Söderkullan palveluihin. Kaavatyö sisältyy kunnan kaavoitusohjelmaan 2022-2025.

Lyhyt video, jossa kuvataan kaavaratkaisua: Katso video YouTubessa.

 

Voimaantulo

Valtuuston hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu.
Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

Voimaantulokuulutus N61 S20 TM1

Lainvoimainen kaava-aineisto:

Kaavakartta

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet:

Liite 1, Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset, pdf
Liite 2, Rakennustapaohjeet, pdf
Liite 3, Asemakaavan seurantalomake, pdf
Liite 4, Vastineet mielipiteisiin I, pdf
Liite 5, Vastineet mielipiteisiin II, pdf
Liite 6, Vastineet lausuntoihin, pdf
Liite 7, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, pdf
Liite 8, Tarkkuusinventointi, pdf
Liite 9, Luontoselvitys, pdf
Liite 10, Rakennettavuusselvitys, pdf
Liite 11, Pohjavesiselvitys, pdf
Liite 12, Maisemaselvitys, pdf
Liite 13, Maaperän pilaantuneisuustutkimus, pdf
Liite 14, Hulevesisuunnitelma, pdf
Havainnekuva, pdf

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 5.6.2023 § 55 hyväksynyt S20 Söderkullan kartanon  asemakaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 20.6.2023 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kuulutus (pdf)

 

Aiemmat käsittelyvaiheet

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus on ollut maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja -asetuksen 27 § mukaisesti nähtävillä 12.1.–13.2.2023 SipooInfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2), sekä SipooInfo Söderkullassa (Amiraalintie 2).

Kuulutus, pdf

Kaavaselostus, pdf
Kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset, pdf

Luonnosvaihe II

Asemakaavaluonnoksen valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 23.6.-26.8.2022 ja siihen saattoi tutustua asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä), Söderkullan kirjastolla (Amiraalintie 2) ja kaavan nettisivulla www.sipoo.fi/s20.
Mielipiteet piti toimittaa kirjallisesti 26.8.2022 kello 14 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 23.6.2022 (pdf)

S20_Kaavakartta luonnos (pdf)
Kaavaselostus luonnos (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf):
Liite 1: Kaavakartta, -merkinnät ja -määräykset
Liite 2: Vastineraportti
Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 4: Arkeologinen tarkkuusinventointi
Liite 5: Luontoselvitys
Liite 6: Rakennettavuusselvitys
Liite 7: Pohjavesiselvitys
Liite 8: Maisemaselvitys
Liite 9. Maaperän pilaantuneisuustutkimus
Liite 10. Hulevesisuunnitelma

Havainnekuva (pdf)

Kaavoittaja oli tavattavissa nähtävilläoloaikana Söderkullan kirjastossa 7.7. ja 16.8.
Silloin sai saapua tapaamaan kaavoittajaa vapaasti sopivaan aikaan torstaina 7.7. klo 10–12 ja 13—16 sekä tiistaina 16.8. klo 10–12 että 13–18.

Kysymyksiä ja kommentteja oli myös mahdollista jättää sähköisesti Ota kantaa-sivuston kautta.
Hanke: S20 Söderkullan kartanon asuinalueen asemakaava – Otakantaa.fi

Luonnosvaihe

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 25.2. – 27.3.2019

S 20 Kuulutus 21.2.2019 (pdf)

S 20 Viitesuunnitelma (alustava hahmotelma, pdf)

S 20 Selostus (pdf)

S 20 Selostuksen liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
S 20 Selostuksen liite 2: Viitesuunnitelma (pdf) 
S 20 Selostuksen liite 3: Luontoselvitys (pdf)

Asukastilaisuus järjestettiin torstaina 28.2.2019 Hansaksen nuorisoseurantalolla (Söderkullantie 618). 

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 17.1.2019

S 20 kuulutus vireille fi-sve

S 20 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointi-suunnitelma nähtävillä 17.1. – 18.2.2019 asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) kirjaston aukioloaikana, sekä Söderkullan kirjastossa, (Amiraalintie 2, Söderkulla).

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tuli toimittaa kirjallisesti 18.2.2019 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.