Arbetsprövning

Med hjälp av arbetsprövning på en arbetsplats kan du få din fot mellan dörren när du återvänder till arbetsmarknaden eller är i startgroparna av din karriär. Det lönar sig att själv söka efter en arbetsprövningsplats, men hos TE-byrån får du också uppgifter av arbetsgivare som kan erbjuda dig en plats.

I arbetsprövningen får du en chans att visa arbetsgivaren vad du kan och hur motiverad du är. När du prövar på olika arbetsuppgifter kan du också tillsammans med arbetsgivaren och TE-byrån reda ut vilka andra stödformer du behöver för att kunna återvända till arbetsmarknaden.

Vad händer när arbetsprövningen tar slut?

Det är viktigt att du bedömer själv hurdan din arbetsprövning var. Då kan ni tillsammans med TE-byrån planera din framtid bättre. Även arbetsgivaren ger respons om arbetsprövningen och rekommenderar fortsatta åtgärder.

Efter arbetsprövningen kan du få stöd till att återvända till arbetsmarknaden. Stödet kan till exempel vara lönesubventionerat arbete, utbildning eller arbetsträning.

Utkomsten och ersättning för kostnaderna

Medan du deltar i arbetsprövningen får du samma arbetslöshetsförmån som du får som arbetslös arbetssökande. Om du avtalat om arbetsprövningen i din sysselsättningsplan eller en ersättande plan kan du få förhöjd arbetslöshetsförmån. Beslut om utbetalning av den förhöjda delen fattas av den som betalar arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA.

För de dagar då du deltar i service kan du beviljas kostnadsersättning för kostnader som servicen orsakat. Om du inte får ersättning från den som betalar arbetslöshetsförmånen kan TE-byrån betala kostnadsersättning enligt behovsprövning.

Gör så här

Om du vill använda arbetsprövning för att reda ut dina intresseområden eller lämplighet i något yrke, ta kontakt med TE-byrån via den elektroniska tjänsten Mina e-tjänster. Alternativt kan du diskutera saken med din ansvariga expert eller en psykolog i din TE-byrå.

Du kan själv skaffa dig en arbetsprövningsplats. Tips om möjliga platser får du också via den elektroniska tjänsten Mina e-tjänster.

Du kan också kontakta Sibbo kommuns sysselsättningschef för att diskutera de möjligheter som kommunen erbjuder.