Ungdomsverkstäder

Du kan delta i ungdomsverkstadens verksamhet om du inte har fyllt 29 år och är utan arbete, har avbrutit dina studier eller har blivit utan studieplats. Arbetet i verkstaden förbättrar dina färdigheter att få en studie- eller arbetsplats, slutföra dina studier eller få den tjänst som du behöver.

Syftet med verkstadsverksamheten är att förbättra dina livshanteringsfärdigheter och främja din tillväxt, självständighet och delaktighet i samhället. Verksamheten i verkstaden består av praktiska arbetsuppgifter. Vi beaktar dina personliga mål och ditt kunnande. I början av din verkstadsperiod får du en personlig handledningsplan i vilken man antecknar dina personliga mål. Ditt mål kan till exempel vara att du lär dig vardagskompetenser, söker till en utbildning, bekantar dig med olika yrken eller hobbyer eller söker jobb. När du arbetar i verkstaden får du också arbetserfarenhet.

Du kan söka till verkstaden själv eller via en myndighet.

Ungdomsverkstaden i Sibbo heter Rastis.

Gör så här

Kontakta verkstaden på din ort om du vill delta i verkstadsverksamheten. Även en myndighet eller utbildningsanordnare kan hänvisa dig till en verkstad.

Verkstaden Rastis har kontinuerlig öppen ansökan. Du kan söka till verksamheten genom att fylla i en ansökningsblankett i Mina tjänster. Välj "Arbete - Arbete" och därifrån "Verkstaden Rastis ansökningformulär".

För mer information kontakt verksamhetsledaren.

För vem och på vilka villkor

Du kan delta i verkstadsverksamhet om du är under 29 år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

På ungdomsverkstaden får du målinriktad handledning enligt dina behov. På verkstaden kan du utveckla din kompetens och dina färdigheter med hjälp av praktiskt arbete.

Målet med handledningen och det praktiska arbetet är att

  • identifiera och öka din kompetens
  • stärka ditt välmående och dina arbetslivsfärdigheter
  • stödja dig på vägen mot utbildning och arbete.

På verkstaden har du rätt till en personlig handledningsplan.

Ungdomslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161285

E-tjänst