Företagsamhetsträningar

Företagsamhetsträningar ordnas bland annat av TE-tjänster och Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab.

Gör så här

Du kan bekanta dig företagsamhetsträningarna på TE-tjänsters och Utvecklingscentret för Mellersta Nyland Ab:s webbplatser. Mer information ger också sysselsättnings- eller näringstjänsterna i Sibbo kommun.