Navigatorn

Är du under 30 år och behöver hjälp med att till exempel planera din framtid, söka jobb eller börja studera? Kom till Navigatorn!

På Navigatorn får du information, råd och handledning om arbete, utbildning, vardagen och delaktighet. Navigatorn samlar ihop olika aktörer vilket gör att servicen är lätt och smidig. Då du besöker Navigatorn, behöver du inte veta vilken instans som är den rätta eller vilken sakkunnig du borde vända dig till. Navigatorns tjänster är avgiftsfria och du kan besöka Navigatorn en eller flera gånger.

Gör så här

Kom och bekanta dig under våra öppettider eller ta kontakt genom att ringa eller mejla.

För vem och på vilka villkor

Navigatorns tjänster är riktade till personer under 30 år.

Betalningsinformation