Allmänt om sysselsättningstjänster

Sibbo kommuns sysselsättningstjänster strävar efter att stödja den arbetssökande eller den arbetslösa i alla frågor som rör arbete.

Sysselsättningsenheten har som uppgift att strategiskt planera sysselsättningsverksamheten och att främja sysselsättningen på ett heltäckande sätt. Sysselsättningsenheten utvecklar sysselsättningsrelaterade funktioner i samarbete med näringslivsverksamheten såväl i kommunens interna nätverk som i nätverk som rör företagssamarbete.

Vi erbjuder arbetsprövning, olika kurser som stöder sysselsättning samt stöd och rådgivning i sysselsättningsärenden. Via sysselsättningsenheten är det möjligt att söka sig till lönesubventionerat arbete eller till läroavtalsstudier.